7 ข้ออันตรายที่ควรระวังในการเล่นโยคะ

Yoga

1. สำหรับคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ คนที่กำลังตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ แต่ก็ไมได้หมายความจะฝึกเล่นโยคะไม่ได้นะ แต่ที่ถูกต้องควรปรึกษาแพทย์เสียก่อน เพื่อที่จะได้รู้ว่าตัวเองเล่นโยคะแล้วมีรีมิดเล่นได้แค่ไหน เพราะการเล่นโยคะจริงๆแล้วมีการนำไปใช้ในการบำบัดโรคต่างๆเยอะแยะ แต่ในขณะเดียวกันมันอาจจะเป็นอันตรายบางจุดก็ได้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ยิ่งคนที่เป็นความดันหรือว่า มีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจในการเล่นโยคะนั้นต้องดูดีๆประมาทไมได้ อันตรายอย่างมาก
2. พื้นที่เลือกในการฝึกโยคะ จะต้องมีบริเวณที่ค่อยข้างกว้างพอสมควร อย่าใช้พื้นที่เล็กๆหรือแคบจนเกินไป ควรเลือกที่ที่สามารถหายใจได้สะดวก อากาศถ่ายเทไม่มีมลพิษ
3. การฝึกเล่นโยคะไม่ควรฝึกหลังจากการกินข้าวเสร็จใหม่ๆอย่างน้อยเว้นช่วงเวลา ซักประมาน 1-3 ชั่วโมง เป็นอย่างน้อย เพื่อหลีกเลี่ยงอาการจุกเสียดที่จะเกิดขึ้น
4. ต้องคิดเสมอว่าการเล่นโยคะนั้นไม่ได้ช่วยเรื่องของการรักษาโรคโดยตรงแต่ การเล่นโยคะนั้นเป็นวิธีการเล่นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคร้ายต่างๆหรือเล่น เพื่อให้เราเหมือนกับมีเกาะคุ้มกันตัวเอง แต่ถ้าหากว่าเราเล่นแล้วคาดหวังกับมันมากไปจะกลายเป็นกดดันตัวเองมีผลเสีย ต่อสุขภาพจิตใจของเราเองอีกด้วย
5. ก่อนทีจะเล่นโยคะในท่าต่างๆควรฝึกหรือศึกษาให้ถูกวิธี และต้องทำความเข้าใจกับท่าต่างๆของโยคะเสียก่อนเพื่อที่จะได้ไม่เกิดการผิด พลาดในการเล่นโยคะ เพราะมันอาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้
6. คนที่หัดเล่นใหม่ๆไม่ควรที่จะเริ่มจากการฝึกท่ายากเลย ควรที่จะหัดเล่นจากท่าที่ง่ายและเป็นพื้นฐานของโยคะเริ่มต้น ไม่ควรฝึกท่าที่คิดว่าอยากจะทำตามใจตัวเองไมได้เด็ดขาด
7. กฎเหล็กสำคัญและอันตรายมากที่สุดเลยคือ ห้ามเด็ดขาดที่จะฝืนร่างกายตัวเองเล่นต่อไปเมื่อรู้ว่าร่างกายนั้นไม่ไหว แล้ว เพราะการเล่นโยคะคือการเล่นแบบเพื่อผ่อนคลายร่างกาย ไม่ใช่เล่นเพื่อเกร็งหรือฝืนอาจจะทำให้ร่างกายนั้นทรุดลงโดยไม่รู้ตัวได้