โยคะประวัติความมาที่คุณต้องรู้ก่อนที่จะทำ

Yoga

โยคะนั้นมันก็เป็นการออกกำลังอยากหนึ่งที่พวกผู้หญิงชอบที่จะออกกำลังกายกัน แต่ผู้ชายก็สามารถทำได้เหมือนกันโดยจุดเริ่มของโยคะนั้นได้มีมาจากแรกเริ่ม ที่อินเดียเมื่อซะประมาณ 5000 ปี ผู้ที่คิดจะปฏิบัติโยคะนั้นเป็นผู้ชายมีชื่อจะเรียก yogins or yogis ส่วนสำหรับผู้หญิงนั้นจะมีชื่อว่า yoginis ถ้าผู้ที่จะสอนจะมีชื่อว่า Guru โดยในส่วนของพื้นที่ประเทศตะวันตกเริ่มที่จะนำโยคะมาออกกำลังมากขึ้นเลยๆ โดยที่การทำโยคะนั้นจะมีการร่วม จิต และ วิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งจะทำเรามีสติที่มากขึ้นและอยู่กับความเป็น จริง ซึ่งในการที่จะฝึกต้องประกอบไปด้วยหลักการสามอย่างก็คือ การออกกำลังกาย การหายใจ การควบคุมการหายใจ ซึ่งจะทำให้คุณมีจิตใจที่เบิกบานมากขึ้นและจิตใจผ่องใสเข้มแข็งถ้าคุณได้ เข้าถึงแก่นแท้ของมันก็จะทำให้คุณปลดปล่อยจากสิ่งลวงตาได้และหลงใหลไปในทาง ที่ผิด ซึ่งโยคะนั้นจะมี 7 ชนิดโดยและมีดังนี้
1.Raja yoga เป็นโยคะที่จะให้คุณเน้นการเข้าฌานเพื่อที่จะให้คุณมีสมาธิที่ดีขึ้นและการ สงบจิตใจก็จะสบายใจและร่างกาย
2.Karma yoga เป็นโยคะในแนวศาสนามากที่สุดซึ่งจะมีการเอาศาสนาเข้ามาเกี่ยวด้วยนั้นเองและ จะมีการยึดเหนี่ยวพิธีบวงสรวงด้วย
3.Bhakti yoga เป็นโยคะสำหรับคนจะเป็นผู้เสียสละในด้านการบำเพ็ญตน
4.Jnana yoga เป็นโยคะที่จะเนินสติปัญญาและคิดถึงแต่ในเรื่องของความเป็นจริงเท่านั้น
5.Tantra yoga เป็นการเอาหลายแขนงของโยคะมาประยุกต์ร่วมกัน ซึ่งจะจะเนินทำไปทางการประสานจิตและกาย
6.Mantra yoga เป็นโยคะที่ไม่ต้องอะไรมากให้ซับซ้อนเลย โดยที่การทำนั้นจะเนินสวดภาวะนาและท่องกล่าวคำว่าโอม
7.Hatha yoga เป็นโยคะที่จะเนินไปการเตรียมร่างกายให้บรรลุไปตามเป้าหมายความสำเร็จและ เข้าใจในการทำมากถึงที่สุด