โยคะเพื่อสุขภาพที่ดีของคนทุกวัย

                                           โยคะประวัติความมาที่คุณต้องรู้ก่อนที่จะทำ
        โยคะนั้นมันก็เป็นการออกกำลังอยากหนึ่งที่พวกผู้หญิงชอบที่จะออกกำลังกายกันแต่ผู้ชายก็สามารถทำได้เหมือนกันโดยจุดเริ่มของโยคะนั้นได้มีมาจากแรกเริ่มที่อินเดียเมื่อซะประมาณ 5000 ปี ผู้ที่คิดจะปฏิบัติโยคะนั้นเป็นผู้ชายมีชื่อจะเรียก yogins or yogis ส่วนสำหรับผู้หญิงนั้นจะมีชื่อว่า yoginis ถ้าผู้ที่จะสอนจะมีชื่อว่า Guru โดยในส่วนของพื้นที่ประเทศตะวันตกเริ่มที่จะนำโยคะมาออกกำลังมากขึ้นเลยๆ โดยที่การทำโยคะนั้นจะมีการร่วม จิต และ วิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งจะทำเรามีสติที่มากขึ้นและอยู่กับความเป็นจริง ซึ่งในการที่จะฝึกต้องประกอบไปด้วยหลักการสามอย่างก็คือ การออกกำลังกาย การหายใจ การควบคุมการหายใจ ซึ่งจะทำให้คุณมีจิตใจที่เบิกบานมากขึ้นและจิตใจผ่องใสเข้มแข็งถ้าคุณได้เข้าถึงแก่นแท้ของมันก็จะทำให้คุณปลดปล่อยจากสิ่งลวงตาได้และหลงใหลไปในทางที่ผิด ซึ่งโยคะนั้นจะมี 7 ชนิดโดยและมีดังนี้
    1.Raja yoga         เป็นโยคะที่จะให้คุณเน้นการเข้าฌานเพื่อที่จะให้คุณมีสมาธิที่ดีขึ้นและการสงบจิตใจก็จะสบายใจและร่างกาย
    2.Karma yoga     เป็นโยคะในแนวศาสนามากที่สุดซึ่งจะมีการเอาศาสนาเข้ามาเกี่ยวด้วยนั้นเองและจะมีการยึดเหนี่ยวพิธีบวงสรวงด้วย
    3.Bhakti yoga     เป็นโยคะสำหรับคนจะเป็นผู้เสียสละในด้านการบำเพ็ญตน
    4.Jnana yoga      เป็นโยคะที่จะเนินสติปัญญาและคิดถึงแต่ในเรื่องของความเป็นจริงเท่านั้น
    5.Tantra yoga    เป็นการเอาหลายแขนงของโยคะมาประยุกต์ร่วมกัน ซึ่งจะจะเนินทำไปทางการประสานจิตและกาย
    6.Mantra yoga  เป็นโยคะที่ไม่ต้องอะไรมากให้ซับซ้อนเลย โดยที่การทำนั้นจะเนินสวดภาวะนาและท่องกล่าวคำว่าโอม
    7.Hatha yoga    เป็นโยคะที่จะเนินไปการเตรียมร่างกายให้บรรลุไปตามเป้าหมายความสำเร็จและเข้าใจในการทำมากถึงที่สุด