โยคะเพื่อสุขภาพที่ดีของคนทุกวัย

                                                            โยคะช่วยอะไรสำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้
   
         โยคะ บำบัดโรคนั้นเมื่อพูดถึงแล้วจุดเด่นของการเล่นโยคะคงหนีไม่พ้นเรื่องของ อาการจากโรคภูมิแพ้ถือว่าเป็นโรคที่ผู้คนที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้นั้น นิยมเลือกการรักษาด้วยโยคะบำบัดมากไม่เป็นรองโรคอื่นๆเลย เนื่องจากอาการของโรคภูมิแพ้นั้นส่วนใหญ่เกิดมาจากระบบทางเดินหายใจ ดังนั้นเมื่อมีการฝึกเล่นโยคะจึงเป็นผลดีต่อคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อย่างมาก การเล่นโยคะคือการผ่อนคลายฝึกต้องอาศัยการฝึกวิธีการหายใจเข้าออก และการฝึกหายใจเข้าออกนั้นต้องกำหนดว่าเมื่อหายใจเข้าต้องหายใจให้สุดลมหายใจ และเมื่อหายใจออกนั้นก็ต้องหายใจออกไปให้สุดเช่นกัน หรือที่เรียกกันว่าการหายใจแบบ กปาลภาติ  ซึ่งการหายใจโดยวิธีนี้นั้น สามารถช่วยให้ น้ำมูกแห้งและลดลงได้ เมื่อเวลาที่หายใจเข้าออกปกติจะเริ่มรู้สึกว่าหายใจได้สบายขึ้นโล่งขึ้น ดังนั้น ซึ่งเป็นผลดีมากต่อคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ อาการภูมิแพ้นั้นที่เป็นมาจากการหายใจและต้องการอากาศที่บริสุทธิ์ คนที่เป็นโรคภูมิแพ้นั้นในปัจจุบันยังไม่มียาที่สามารถรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้ แพทย์ในปัจจุบันจึงได้มีการคิดทางแก้ไขที่สามารถช่วยผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้แทนการกินยา เพราะคงไม่มีใครที่อยากจะกินยาอยู่ทุกวันและกินไปก็ไม่ได้หายขาด ดังนั้นแพทย์ส่วนใหญ่จะแนะนำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้หันมาเล่นโยคะแทนการเล่นกินยาที่ไม่มีวันสิ้นสุด นอกจากจะช่วยเรื่องของภูมิแพ้แล้วนั้น โยคะยังสามารถช่วยเรื่องของโรคหอบหืดอีกด้วย เพราะจากการทดลองให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดได้เล่นโยคะไปพร้อมๆกันการรักษาด้วยการกินยานั้น แพทย์ได้ระบุว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดนั้น มีอาการหอบลดน้อยลงเยอะมากเลยทีเดียว การเล่นโยคะจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดโรคหอบหืดแต่แพทย์ไม่ได้ระบุว่าการเล่นโยคะจะใช้เป็นวิธีการรักษาแทนการกินยา แต่ให้เล่นโยคะไปพร้อมๆกับการกินยาเพื่อรักษาโรคภูมิแพ้และโรคหอบหืดนั้นเอง